איך גישור יכול לפתור לכם מחלוקות בתוך הארגון?

החיים הם משא ומתן, וסכסוכים הם חלק מהחיים, חלק מהיום יום שלנו. גם בתוך ארגונים נוצרים סכסוכים על רקע אי הסכמות מקצועיות ואישיות המהוות חלק מהשגרה בכל ארגון. לעיתים אי ההסכמות האלו מביאים לכך שחלק ממרכיבי הארגון פועלים מתוך תסכול, שחיקה, מרמור, חוסר הערכה, אגו ועוד. במיוחד עכשיו אם תחילת החזרה לשגרה שונה של העולם החדש, הצלחתו של ארגון תלויה בכך שכל מרכיביו ילכו לאותו כיוון.

כולם מסכימים שכאשר חלק ממרכיבי הארגון הולכים נגד הכיוון הדבר פוגע בארגון וביכולתו להשיג את היעדים שלו.

סכסוכים פנים ארגוניים בין מנהל לעובד, בין מנהל לבין ההנהלה שמעליו, בין עובדים ובכלל בין בעלי תפקידים שונים בארגון – עשויים להביא למצב שחלק ממרכיבי הארגון יהיו עסוקים בדברים שאינם מקדמים את הארגון ולעיתים הולכים נגדו. המצב הזה פוגע בעשיית הארגון ובהתקדמות שלו לעבר היעדים שלו.

הגישור הפנים ארגוני, בין באמצעות מגשר חיצוני ובין באמצעות בעל תפקיד מתוך הארגון, מתבסס על קשרי העבודה הקיימים בארגון כאשר המטרה היא לגרום לצדדים לעבוד בשיתוף פעולה בהתאם לרגשות, הצרכים והאינטרסים שלהם מתוך רצון להוביל לשיתוף פעולה ולהשגה משותפת של יעדי הארגון.

אני מציע שלושה כלים עיקריים לניהול סכסוכים פנים ארגוניים

  1. תהליך גישור באמצעות מגשר חיצוני אובייקטיבי שתפקידיו המרכזיים הם: להביא את הצדדים לתקשר ביניהם, לעזור במציאת פתרון ולהביא לכך שכל החיצים יופנו לעבר המטרה ולא לכיוון ההפוך ממנה.
  2. מתן כלים מקצועיים לבעלי תפקיד ולעובדים בתוך הארגון: בפגישות אחד על אחד עם מנהלות משאבי אנוש, מנהלי מחלקות ובעלי תפקיד רלוונטיים אחרים, שיאפשרו להם לזהות את הרגשות, הצרכים והאינטרסים של כל אחד מהצדדים ולהוביל לפתרון הסכסוך מתוך ראייה ארגונית רחבה.
  3. בהרצאות וסדנאות למנהלים ועובדים שאני מעביר אני חושף את הקהל לכלים מעולם הגישור במטרה לחזק את שיתופי הפעולה בתוך הארגון (לפרטים נוספים על הרצאות וסדנאות לארגונים שאני מעביר).