איך ייפוי כוח מתמשך מעביר אליכם את השליטה על החיים שלכם?

מה זה ייפוי כוח מתמשך?

החיים עשויים להוביל כל אדם כתוצאה מהתדרדרות במצב רפואי, תאונה או מחלה באופן פתאומי או הדרגתי למצב רפואי אשר עשוי לפגוע בכושר השיפוט והיכולת שלו לקבל החלטות על ענייניו בדעה צלולה.

בייפוי כוח מתמשך אתם יכולים לבחור מרצונכם, כאשר אתם מסוגלים לקבל החלטות בדעה צלולה, מי האדם שתרצו שיטפל בענייניכם הרפואיים, הכספיים והאישיים (או חלקם) כאשר מצבכם לא יאפשר לקבל החלטות אלו בדעה צלולה.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי שבאמצעותו יכול כל אדם בגיר (למעט במספר מצבים שנקבעו בחוק), לתת הוראות לגבי אופן ניהול ענייניו הרפואיים, הרכושיים והאישיים כאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו בעתיד.

האדם שחותם על ייפוי הכוח נקרא "ממנה".

האדם שאותו ממנים לטפל בעניינים של הממנה נקרא: "מיופה כוח" (ניתן גם למנות יותר מאדם אחד).

מומלץ למנות כמיופה כוח אדם שיש לכם איתו יחסי אמון וקרבה (לדוגמא: בן או בת זוג, ילדים, הורים) או על סמך מומחיות או ניסיון מקצועי (לדוגמא: רואה חשבון, עורך דין, רופא, פסיכולוג).

לאילו עניינים ניתן למנות מיופה כח?

עניינים רפואיים – לדוגמא: ניתן למנות מיופה כוח שיקבע אילו בדיקות לבצע, מעקבים רפואיים, אשפוזים, הסכמה לניתוחים ופעולות רפואיות, צילומים, הדמיה ועוד.

עניינים רכושיים –  מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם. ניתן למנות מיופה כוח שיטפל בחשבונות בנקים, כספים, תיקי השקעות, נכסים, שכירויות, מתן הלוואות, מתנות ועוד.

עניינים אישיים – מתייחס לרווחתו האישית של האדם הממנה, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים ועוד. ניתן להסמיך את מיופה הכוח להתנהל מול רשויות הרווחה, להוציא לדיור מוגן או לרשום אתכם לפעילויות תרבות ופנאי ועוד.

יתרונות ייפוי הכוח המתמשך באופן כללי ואל מול מינוי אפוטרופוס במיוחד

  1. השליטה נשארת אצלכם – אתם קובעים מי יהיה האדם שיהיה אחראי על ענייניכם כאשר לא תהיו כשירים לעשות זאת בעצמכם. זאת בשונה ממה שקורה כאשר בית המשפט ממנה אפוטרופוס על פי שיקול דעתו של בית המשפט ולכם אין שליטה כבר על מי יהיה אותו אדם.
  2. מניעת סכסוכים משפחתיים – כאשר אתם קובעים מבעוד מועד מי יהיה מיופה הכוח, באילו נושאים ונסיבות יוכל לפעול ועוד, אתם מונעים סכסוכים משפחתיים שמתרחשים פעמים רבות בהליך של מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט.
  3. הליך פשוט וזול ביחס לחלופות האחרות – תהליך החתימה על ייפוי כוח מתמשך ותיקופו מתבצע באמצעות עורך הדין אל מול האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים הוא פשוט יותר באופן משמעותי ביחס למינוי אפוטרופוס בבית המשפט. זהו תהליך חד פעמי אשר במידת הצורך ניתן לשנותו בעתיד בקלות והוא הליך זול יותר ביחס למינוי האפוטרופוס בבתי המשפט.

מי מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך?

רק עו"ד שהוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטי לצורך כך, מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך, ובלבד שאין לאותו עורך דין עניין אישי בייפוי הכוח המתמשך.

לסרטון הסבר קצר של האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטי על ייפוי כוח מתמשך: 


מוזמנים ומוזמנות לפנות אלי בכל שאלה.

הכותב מוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטי לערוך ייפוי כוח מתמשך ואת כל המסמכים הנלווים לכך.