שלבי תהליך הגישור

הכנה 

כדי להגיע מוכנים בצורה טובה לתהליך הגישור בכלל ולפגישת ההיכרות בפרט, אני ממליץ להתכונן ולחשוב לפני כן על הנושאים והצרכים החשובים לכם בתהליך הגישור, אופן הצגת הדברים בפתיחת ההליך ובמהלכו. מומלץ לרשום את הדברים על מנת לייעל את התהליך.

כתבתי על את המאמר: המפתח הראשון להצלחת הגישור: הכנה – הכנה – הכנה ועוד הכנה

אם הגשתם מסמכים לבית המשפט לפני שפניתם לגישור – חשוב להעביר אותם אלי לפני פגישת ההיכרות ובכל מקרה לפני פגישת הגישור הראשונה על מנת לאפשר לי ללמוד והגיע לפגישה מוכן.

פגישת היכרות

מפגש קצר של כשעה במהלכה תקבלו הסבר על מהות הגישור, התפקיד שלי בתהליך והכללים בתהליך. בנוסף, לכל אחד תהיה אפשרות להציג את ראייתו הכוללת לסכסוך, לשתף בעובדות, בנושאים ובצרכים החשובים לו. המטרה של מפגש ההיכרות היא לאפשר לכם להחליט האם אתם רוצים לקיים תהליך גישור בנושא הסכסוך שלכם, ולאפשר לי כמגשר להחליט האם הסכסוך הספציפי שלכם מתאים ובשל לגישור.

בסיום פגישת ההיכרות (או בתחילת הפגישה הבאה, במידה ותבקשו לחשוב ולהתייעץ לגבי הסכמתכם להתחיל בתהליך גישור), נחתום על הסכם שמסדיר את הכללים בתהליך הגישור ונקבע לוח זמנים להמשך.

פגישות גישור

משך כל פגישה כשעתיים (למעט פגישת ההיכרות שהיא קצרה יותר). הפגישות מתקיימות במתכונת של פגישה משותפת בנוכחות שלכם ביחד או פגישות נפרדות שלי עם כל אחד מהצדדים. בפגישות הגישור נקיים שיחה ודיון בכל אחד מהנושאים שיעלו במטרה לקיים דיון מעמיק ויסודי שיוביל להסכמות במהירות וביעילות.

יצירת אופציות

תהליך הגישור מאפשר לקיים דיון על פתרונות גם כאשר נראה שהסכסוך הגיע ל- "מבוי סתום". יציאה ממבוי סתום כזה מתאפשרת בתהליך הגישור באמצעות טכניקות לחשיבה יצירתית (לדוגמא – סיעור מוחות באמצעות העלאה חופשית של רעיונות ללא סינון ובקרה). בשלב יצירת אופציות לפתרון, נבחן ביחד כל אופציה תוך ביצוע הערכה משותפת אל מול האופציות האחרות לפתרון.

הסכם

סיכום, ניסוח, חתימה על הסכם והגשתו לבית המשפט לצורך מתן תוקף של פסק דין (שלב הגשת ההסכם לבית המשפט אינו חובה, אולם הוא נועד לאפשר לכם להחזיק פסק דין בעל תוקף משפטי מחייב).

מה קורה אם לא נחתם הסכם בתהליך הגישור?

תהליך הגישור יכול להסתיים ללא הסכם משום שאחד מכם ביקש להפסיק את התהליך או משום שהמגשר החליט להפסיק את הגישור (בהתאם לסמכויות שהוקנו לו בתקנות בתי המשפט (גישור), תשנ"ג-1993). במצב שכזה כל אחד מכם יוכל להמשיך לנהל את ההליך המשפטי, במידה ונפתח הליך לפני הגישור, או להחליט לפתוח הליך משפטי חדש. חשוב להדגיש: כל המידע, המסמכים והנתונים שנדונו או נוצרו בהליך הגישור נותרים חסויים ונאסר לעשות בהם שימוש בבית המשפט.